Výuka tématu Oceňování s rozložením do samostatných částí - Třídění informací, Třídění stavebních objektů JKSO, Třídění stavebních objektů a prací, Třídník SfB, Oceňování stavebních prací, Položkový rozpočet.

Podklad k výuce - samostatné prezentace, učebnice 

                           - učebnice Cena staveb a rozpočtování, Ing. Zdeňka Mandlová