Dostupné kurzy

počítačové vizualizace a prezentace

Základy informatiky a teorie informace

Internet - informačni zdroje

Využívání služeb Internetu

Bezpečnost na Internetu

Elektronická komunikace

Digitálni reprezentace a přenos informací

Technické a programové vybavení počítačů a počítačové sítě

Technologické inovace a druhy počitačů

Počitač, jeho komponenty a periferní zařízení

Operační systémy a jejich funkce

Aplikační programové vybavení

Struktura datových sítí a přenos dat

Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

Textový editor, struktura a formátování textu

Tvorba sdíleného obsahu

Hromadné zpracování dat a číselných údajů

Tabulkový procesor

Prezentace

Grafika

 

Kurz anglického jazyka pro maturitní ročníky. Obsahuje jednotlivá maturitní témata, k nim přidružená cvičení a procvičovací testy a další užitečné materiály pro přípravu k maturitě. 

This is a moodle course for the first year students, where they can find useful materials.

Additional information will be provided sooner.

This is a temporary course for all classes that you will have in following weeks.

MNOHO ŘEŠENÝCH ÚLOH ZPOČÁTKU NA NÍZKÉ ÚROVNI - S POSTUPUJÍCÍM ČASEM DOSAHUJÍCÍCH ÚROVNI MATURITNÍ.

Matematika 1.ročník P1.B

matematika 2. ročník P2B

Studijní materiály pro učivo 2. ročníku v předmětu fyzika.

Prezentace a úlohy probrané během hodin fyziky v prvním ročníku.

Deskriptivní geometrie 2.ročník

Podklady pro maturitu

zadání pro terénní a kancelářskou práci

Bodová pole, tvorba DKM

problematika 4. ročníku - inženýrská geodézie, astronomie, podzemní prostory

zákon o katastru, katastrální vyhláška